קורס הכשרת יועצי משכנתאות במיסוי מקרקעין

12
מפגשים
52
שעות
07/2022
תאריך בחינה
הריבית הנמוכה והביקוש ההולך וגובר לדירות, מביא לכך שמספר המשכנתאות החדשות שנלקחות מדי חודש, עולה כל הזמן ושובר שיאים חדשים. מגמה זו מביאה את נוטלי המשכנתאות, לצרוך יותר ויותר שירותי ייעוץ משכנתאות אובייקטיבים ובהכרח מעלה את הביקוש מצד אנשי מקצוע איכותיים, להתמחות בתחום חם זה.
כל רכישת דירה / נכס מעלה בהכרח שאלות שעוסקות במיסוי מקרקעין, שחוסר הבנה בהם עלול לגרור אחריו תשלום מיסים גבוה שיכול להגיע אף למאות אלפי ש"ח. ידע במיסוי מקרקעין יכול לחסוך כסף רב, ויועץ משכנתאות שיודע לספק ערך זה ללקוחותיו יהיה בעל יתרון משמעותי ביותר. אנו מאמינים שתחומי ייעוץ המשכנתאות ומיסוי מקרקעין הנם תחומים השלובים זה בזה ומצריכים הכשרה שמשלבת באופן פרקטי ביניהם. לפיכך, פיתחנו בלשכת יועצי המס בישראל בשיתוף האקדמיה לפיננסים של BDO , מסלול הכשרה משולב של ייעוץ משכנתאות בהתמחות במיסוי מקרקעין.
אודות קורס הכשרת יועצי משכנתאות בהתמחות מיסוי מקרקעין

יועץ המשכנתאות הוא בעל המקצוע המומחה העומד מול הלקוח, מבצע ניתוח של תמהיל המשכנתא האידיאלי, תוך התחשבות בריביות, בצרכי משק הבית, במסלולי ההשקעה והמרכבים הכלכליים של המשכנתא.

מטרת הקורס היא להכשיר אנשי מקצוע לתפקיד יועץ משכנתאות עם התמחות בתחום מיסוי המקרקעין ולהקנות להם את הכלים והידע הדרושים כדי לנווט את משק הבית למשכנתא המתאימה לו ביותר.

▪ משתתפי הקורס מקבלים הכשרה לתפקיד יועץ משכנתאות עם התמחות בתחום מיסוי המקרקעין

▪ המשתתפים מקבלים את הכלים והידע הדרושים כדי לנווט את משק הבית למשכנתא המתאימה לו ביותר.

▪ המשתתפים לומדים להכיר את תחום האשראי למשכנתאות והנדל"ן בישראל, מקבלים ידע נרחב וכלים יישומיים שיאפשרו לזהות את צורכי המשפחה ולסייע בבניית תמהיל משכנתא מותאם לקוח.

▪ המשתתפים לומדים אסטרטגיות מגוונות של ייעוץ ממוקד.

▪ משתתפי הקורס יכירו את מסלולי המיסוי האפשריים בעת הכנסות מהשכרת מקרקעין, הן בישראל והן בחו"ל.

▪ המשתתפים מקבלים ניסיון מעשי במתן ייעוץ משכנתא למשפחות ולמשקיעים, הכרת סוגיות משפטיות בתחום הנדל“ן.

ועדת הלימודים המקצועית

בראש הועדה עומד רו"ח אמיר קינן.
הוועדה הגתה את התוכנית ונכתבה ספרות מקצועית ייעודית עם תרגילים מעשיים המלווים במסמכים אוטנטיים מהשטח להמחשה מקסימלית של עבודה מעשית.

הלשכה עורכת את בחינת ההסמכה להכשרת יועצי משכנתאות אחת לרבעון ומעניקה תעודה מקצועית ליועצי משכנתאות שעמדו בבחינות. תעודה זו תהווה מדד לרמתם ואיכותם המקצועית.

הוועדה תמיד עם אצבע על הדופק

כך שמעת לעת התוכנית תתעדכן בהתאם לחידושים האחרונים בעולם המיסוי והמשכנתאות.
 

היכן ניתן ללמוד קורס יועצי משכנתאות בהתמחות מיסוי מקרקעין

הקורס הינו בלעדי באקדמיה לפיננסים BDO.

סיליבוס קורס יועצי משכנתאות בהתמחות מיסוי מקרקעין

מידע | מדיניות | נהלים

מי רשאי לגשת למבחן?
1. מעבר ועמידה בתנאי קורס יועץ משכנתאות במוסד לימודים בו נלמדת תוכנית הלימודים של לשכת יועצי המס בישראל.
2. הגשת עבודות במועד וקבלת ציון עובר במבחן פנימי מסכם.  

אורך זמן הבחינה הינו 4 שעות

מי רשאי לקבל הקלה?
ניתן לקבל תוספת זמן של 50 דקות בבחינה לנבחנים שהינם עולים חדשים, נשים בהריון ובעלי לקויות למידה, לפי הפירוט והתנאים הבאים: 
1. עולים חדשים – עד 10 שנים בארץ – צילום של תעודת עולה המעידה על מועד העלייה ארצה וכן צילום תעודת הזהות.
2. לקויי למידה – אבחון שבוצע לכל המוקדם שבע שנים לפני מועד הגשת הבקשה.
3. נשים בהריון – אישור רפואי עדכני לגבי ההיריון מרופא נשים או מרופא משפחה.
 

הליך הגשת בקשה להקלה בבחינה והטיפול בפנייה
את האישורים יש להעביר באמצעות דוא"ל: info@ymas.org.il לכל המאוחר עד 3 שבועות לפני מועד הבחינה. בקשות לאחר מועד זה לא תטופלנה.

קבלת תשובות 
אישורים בדבר הקלות בבחינה יישלחו אל מגיש הבקשה באמצעות הדוא”ל.

מועדי בחינות והרשמה
מועדי הבחינות מתפרסמים באתר היחידה ללימודי חוץ, לקראת מועד הרישום לקורסים. ישנם מקרים חריגים בהם מועד הבחינה עלול להשתנות. בכל מקרה, על המכללה לפרסם את מועד הבחינה המעודכן לסטודנטים בפרק זמן סביר ומקובל מראש.
מועדי בחינות להכשרת יועצי משכנתאות בשנת 2022:

07.2022

10.2022

01.2023

04.2023

להרשמה לבחינה יש להכנס ללשונית > הרשמה ותשלום אגרת בחינות.

נבחנים אשר נעדרו/לא ניגשו לבחינה
על התלמידים שברצונם להבחן במועד הבא יש להמציא אחד מהאישורים הבאים ולשלוח לכתובת המייל הבאה: info@ymas.org.il

1. אישור על בדיקת קורונה חיובית/ שהיה בבידוד ביום הבחינה.
2. תלמיד אשר לא ניגש למועד בחינה כי שירת במילואים ביום הבחינה.
3. תלמידה שילדה ונעדרה מהבחינות שהתקיימו בתוך שלושה שבועות מיום הלידה.
4. תלמיד שקרוב משפחה שלו מדרגה ראשונה (הורה, אח/אחות, בעל/אישה, בן/בת) נפטר ומועד הפטירה התרחש ביום הבחינה או במהלך השבועיים שקדמו ליום הבחינה.

5. תלמיד שמכל סיבה אחרת נעדר מהבחינה יוכל לגשת לבחינה הבאה בתשלום אגרת בחינה מופחתת בסך 350 ש"ח 

שקיפות
שאלון לדוגמא של הבחינה או מבחר שאלות בסגנון הבחינה, יועמד לרשות התלמידים ע"י המכללה בה הם לומדים.

נוכחות בוחנים
משגיחי הבחינות יהיו נוכחים בחדרי הבחינות עד לסיום הבחינה.
מספר המשגיחים הבוחנים יהיה בהתאם ובאופן יחסי לכמות הסטודנטים הנבחנים.

בדיקה ותוצאות הבחינה
הבחינות תבדקנה עד 30 ימי עסקים ממועד קיום הבחינה.
תוצאות הבחינה תתפרסמנה באתר הלשכה.

דרכי ערעור
הגשת ערעור מתאפשרת לנבחנים שנכשלו ובלבד שקיבלו ציון מעל 51.

סטודנט זכאי לערער על ציון של בחינה תוך 30 ימים מיום פרסום הציון ובתנאי שעמד בתנאים הבאים:

א. מסירת הודעה על ביצוע ערעור
ב. תשלום אגרת ערעור בסך 250 ש"ח
ג. הגעה במועד שייקבע לצפייה במחברת הבחינה

הערעור על הציון ייבדק ע"י הלשכה ותשובות תמסרנה תוך 10 ימים מיום הגשת הערעור.
החלטה בנוגע לערעור תימסר למערער במכתב שיישלח לכתובת שציין הסטודנט בערעורו.
לא ניתן לערער בשנית על החלטת הערעור שכן זוהי החלטה סופית.

מידע ודרכי הגעה לבחינה הארצית

> הבחינה הארצית הבאה תתקיים בתאריך 07.2022
> מיקום הבחינה: אקספו תל אביב, שד' רוקח 101 תל אביב
> בעת ההגעה יש לגשת ולהרשם בביתן בו שובצת (הודעות שיבוץ ישלחו לכל נבחן סמוך למועד הבחינה)
> 09:30 קליטת הנבחנים לאתר הבחינה
> 10:00 תחילת הבחינה
> אורך הבחינה כ- 4 שעות

לתשומת לבכם
> לא תותר יציאה מהאולם לאחר כניסה ורישום לאתר הבחינה
> רשימת הניגשים לבחינה מפורסמת על ידי המכללות ברחבי הארץ


 דרכי הגעה

אקספו תל אביב ממוקם בנקודה האסטרטגית ביותר במטרופולין ומאפשר אליו גישה מהירה ונוחה. נתיבי איילון, כביש גהה, כביש החוף וכביש 5 זורמים ישירות אליו.

תחבורה ציבורית
רכבת ישראל- תחנת רכבת האוניברסיטה סמוכה לאקספו תל אביב 
אגד- קו אוטובוס מספר 521
דן- קווי אוטובוס מספר 12, 22, 40 ,89, 189 ,389
מטרופולין- קווי אוטובוס מספר 47, 48, 247
קווים- קו אוטובוס מספר 137


למגיעים ברכב

ניתן להחנות במתחם אקספו ת"א (כ-2500 מקומות חניה)